مساحت شهر

۳۵۱

Km2

جمعیت

۳٬۰۰۱٬۱۸۴

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

معتدل و متمایل به سرد و خشک

ارتفاع از سطح دریا

۱۰۵۰

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0