مساحت شهر

40

Km2

جمعیت

۳۵۰٬۶۷۶

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

معتدل و نسبتاً گرم و شرجی

ارتفاع از سطح دریا

۱۷۶

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0