مساحت شهر

۲۴۴٫۵۱

Km2

جمعیت

۱٬۵۸۴٬۸۵۵

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

کوهستانی و سرد و خشک

ارتفاع از سطح دریا

۱۵۶۱

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0