مساحت شهر

33

Km2

جمعیت

۵۰۴٬۲۹۸

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

معتدل و مرطوب

ارتفاع از سطح دریا

40

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0