تماس با ما


آدرس: تهران - کیلومتر ۲ جاده مخصوص کرج - هواپیمایی آسمان

تلفن: 61101-021

فکس: 61101-021

ایمیل: info@iaa.ir 

 

 

رايانامه شماره نمابر شماره تماس قسمت
Herasat@iaa.ir - 021-611025 نظارت و ارتباطات مردمی دفتر مركزی حراست
public@iaa.ir - Marketing@iaa.ir 021-66002810 021-61106660 روابط عمومی و امور بین الملل - تبلیغات و بازاریابی
- - 021-61106330 فنی و مهندسی
Trainingcenter@iaa.ir - 021-61106776 آموزش
- 021-66076273 021-61106575 معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی
Cargo@iaa.ir 021-66076427 021-66035318 حمل بار ( کارگو) - دفتر مدیر کل و چارتر بار
Cargo@iaa.ir 021-66076427 021-61106578 - 021-66055004 حمل بار (کارگو) - بار داخلی
Cargo@iaa.ir - 021-55678064 حمل بار (کارگو) - بار خارجی
- - 021-66076258 جامه‌دان و اشياء گمشده
- 021-66023710 021-66076338 - 021-61106555 بازاریابی و برنامه ریزی پرواز
- - 021-66002224 - 071-91008085 پشتيباني فروش اينترنتي (فقط خرید از سایت هواپیمایی آسمان)
info@iaa.ir 021-66035317 - فناوری اطلاعات و ارتباطات
- 021-66027452 021-61106587- 021-61106551 خدمات فرودگاهی
- 021-66076326 021-61106574 خدمات پذیرایی (کیترینگ)
paxsales.dg@iaa.ir 021-66076056 021-66076337 - 021-61106026 دفتر مديركل فروش مسافر
- - 021-66076330 فروش فرودگاه مهرآباد
- - 021-55678041 فروش فرودگاه امام خمينی (ره)
- - 021-61106560 - 021-61106563 فروش امور مسافرت
- - 071-32330060 - 071-32306002 فروش فرودگاه شیراز
- - 051-33400181 فروش فرودگاه مشهد
public@iaa.ir - 021-61106566 مسافرین کثیرالسفر
- - 071-91008085 دفتر فروش کارگو زند
- 021-66076238 021-61106115 ایمنی و نظام کیفی

6.0.25.0
گروه دورانV6.0.25.0