• time : 00:53
  • Date : Sat Feb 25, 2023
  • item visited : 513
  • news code : 1851
    /  2
ادامه روند افزایش‌ تعداد صندلی‌های پروازی آسمان در آستانه نوروز ۱۴۰۲/ یك هواپیمای دیگر وارد ناوگان پروازی شد
هواپیمای (B737(EP_APQ بعد از تست پروازی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۵ در ناوگان هواپیمایی آسمان عملیاتی شد.‌ به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، هواپیمای بوئینگ 737 بعد از انجام بازرسی‌های سنگین روز ۵ اسفند امسال عملیاتی شد. این پروژه با تلاش شبانه روزی متخصصان وجوانان فنی مهندسی شرکت آسمان ‌درکمترین زمان ممکن صورت پذیرفت؛ ارتقای تعداد صندلی پروازی آسمان بخشی از برنامه‌‌‌‌ مدیرعامل آسمان درراستای توسعه این شرکت هواپیمایی است. ا‌نجام تعداد زیادی از امریه‌های اجباری وتعویض دو ارابه فرود وهمچنین بازرسی‌های سنگین در قسمت کابین وکارگوها از نکات قابل توجه این بازرسی است. این هواپیما روزپنج شنبه چهارم اسفند ۱۴۰۱ از ساعت 15:15 حدود 1.5 ساعت پرواز آزمایشی انجام داد وپس از اطمینان از بازرسی های انجام شده، روزجمعه ۵ اسفند به خطوط پروازی پیوست. این بوئینگ 737 روزانه حداقل ۸ پرواز به صورت رفت وبرگشت انجام می‌دهد. این مهم که بخشی از برنامه توسعه ناوگان آسمان است، با پیگیری و تاکیدات خلبان شیرودی مدیرعامل هواپیمایی آسمان و در راستای ارتقاء خدمت رسانی به مردم و به دنبال سیاستهای ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری محقق شد...

هواپیمای (B737(EP_APQ بعد از تست پروازی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۵ در ناوگان هواپیمایی آسمان عملیاتی شد.‌

✈️ به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، هواپیمای بوئینگ 737 بعد از انجام بازرسی‌های سنگین روز ۵ اسفند امسال عملیاتی شد.
این پروژه با تلاش شبانه روزی متخصصان وجوانان فنی مهندسی شرکت آسمان ‌درکمترین زمان ممکن صورت پذیرفت؛ ارتقای تعداد صندلی پروازی آسمان بخشی از برنامه‌‌‌‌ مدیرعامل آسمان درراستای توسعه این شرکت هواپیمایی است.

ا‌نجام تعداد زیادی از امریه‌های اجباری وتعویض دو ارابه فرود وهمچنین بازرسی‌های سنگین در قسمت کابین وکارگوها از نکات قابل توجه این بازرسی است.
این هواپیما روزپنج شنبه چهارم اسفند ۱۴۰۱ از ساعت 15:15 حدود 1.5 ساعت پرواز آزمایشی انجام داد وپس از اطمینان از بازرسی های انجام شده، روزجمعه ۵ اسفند به خطوط پروازی پیوست.
این بوئینگ 737 روزانه حداقل ۸ پرواز به صورت رفت وبرگشت انجام می‌دهد.

این مهم که بخشی از برنامه توسعه ناوگان آسمان است، با پیگیری و تاکیدات خلبان شیرودی مدیرعامل هواپیمایی آسمان و در راستای ارتقاء خدمت رسانی به مردم و به دنبال سیاستهای ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری محقق شد.

پیش از این و درماه گذشته، با تامین موتور، یک فروند فوکر 100 نیز به خطوط پروازی شرکت هواپیمایی آسمان پیوسته بود.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.25.0
    V6.0.25.0