• time : 13:00
  • Date : Tue May 09, 2023
  • item visited : 374
  • news code : 1865
    /  6
بازدید سرزده مدیرعامل هواپیمایی آسمان از بخش های مختلف شركت در فرودگاه مهرآباد/كاپیتان شیرودی: تكریم مسافران و پاسخگویی در كوتاه ترین زمان از اولویت های مهم هواپیمایی آسمان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان؛ کاپیتان شیرودی امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه به صورت سرزده از بخش های مختلف فرودگاه مهرآباد، شامل ایستگاه هواپیمایی آسمان در ترمینال۴، دفتر فروش و ترافیک، دفتر حراست، دفتر فروش بار(کارگو) و قسمت های دیگر بازدید و از نزدیک در جریان روند انجام فعالیت ها قرار گرفت. کاپیتان شیرودی در این بازدید که به صورت سرزده برگزار شد، اظهار کرد: تکریم مسافران و پاسخگویی به درخواست های آنان در کوتاه ترین زمان، از اولویت های شرکت هواپیمایی آسمان بوده و جلب رضایت مسافر از خدمات ارائه شده یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد در مجموعه هواپیمایی آسمان است. وی همچنین در این بازدید میدانی، ضمن بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های در حال انجام در راستای ساماندهی محیط کار و ایجاد شرایط کاری امن، سلامت کارکنان را عامل مهمی در راستای افزایش بهره‌وری و دستیابی به اهداف کمی و کیفی خدمات ارزیابی کرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان؛ کاپیتان شیرودی امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه به صورت سرزده از بخش های مختلف فرودگاه مهرآباد، شامل ایستگاه هواپیمایی آسمان در ترمینال۴، دفتر فروش و ترافیک، دفتر حراست، دفتر فروش بار(کارگو) و قسمت های دیگر بازدید و از نزدیک در جریان روند انجام فعالیت ها قرار گرفت.

کاپیتان شیرودی در این بازدید که به صورت سرزده برگزار شد، اظهار کرد: تکریم مسافران و پاسخگویی به درخواست های آنان در کوتاه ترین زمان، از اولویت های شرکت هواپیمایی آسمان بوده و جلب رضایت مسافر از خدمات ارائه شده یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد در مجموعه هواپیمایی آسمان است.

وی همچنین در این بازدید میدانی، ضمن بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های در حال انجام در راستای ساماندهی محیط کار و ایجاد شرایط کاری امن، سلامت کارکنان را عامل مهمی در راستای افزایش بهره‌وری و دستیابی به اهداف کمی و کیفی خدمات ارزیابی کرد.

Average :  1.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.0.25.0
    V6.0.25.0