• ساعت : ۱۱:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 144
  • کد خبر : ۱۸۳۷
    /  4
بازدید سرزده خلبان شیرودی از آشیانه های مركزی و شهید بهشتی هواپیمایی آسمان
بازدید سرزده خلبان شیرودی از آشیانه های مرکزی و شهید بهشتی، شاپ تایر و ترمز، کلینینگ شاپ و گفتگو با متخصصین و مهندسین معاونت فنی شرکت هواپیمایی آسمان

بازدید سرزده خلبان شیرودی از آشیانه های مرکزی و شهید بهشتی، شاپ تایر و ترمز، کلینینگ شاپ و گفتگو با متخصصین و مهندسین معاونت فنی شرکت هواپیمایی آسمان
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.25.0
    V6.0.25.0