• ساعت : ۲۱:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 1462
  • کد خبر : ۱۸۵۰
    /  2
امضای تفاهم‌نامه همكاری بین شركت هواپیمایی آسمان و شركت هواپیمایی چابهار
‌امروز‌ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیمایی چابهار توسط مدیرعامل آسمان و مدیرعامل چابهار امضا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، امروز تفاهم‌نامه همکاری «ارائه خدمات مرتبط با امور هوانوردی در حوزه هوایی و فرودگاهی» میان شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیمایی چابهار به امضاء رسید. بر اساس این تفاهم نامه، ارائه خدمات هوانوردی از سوی شرکت آسمان به شرکت چابهار در زمینه‌های خدمات فنی و مهندسی، تعمیر و نگهداری، خدمات فرودگاهی، تامین قطعات، پشتیبانی نرم افزاری، آموزش های مرتبط با خلبانان، مهمانداران و کارکنان و سایر موارد مرتبط انجام می‌شود. این تفاهم‌نامه توسط کاپیتان شیرودی، مدیرعامل هواپیمایی آسمان و مدیرعامل هواپیمایی چابهار و با حضور اعضای هیات مدیره دو طرف امضا شد...

‌امروز‌ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیمایی چابهار توسط مدیرعامل آسمان و مدیرعامل چابهار امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، امروز تفاهم‌نامه همکاری «ارائه خدمات مرتبط با امور هوانوردی در حوزه هوایی و فرودگاهی» میان شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیمایی چابهار به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، ارائه خدمات هوانوردی از سوی شرکت آسمان به شرکت چابهار در زمینه‌های خدمات فنی و مهندسی، تعمیر و نگهداری، خدمات فرودگاهی، تامین قطعات، پشتیبانی نرم افزاری، آموزش های مرتبط با خلبانان، مهمانداران و کارکنان و سایر موارد مرتبط انجام می‌شود.

این تفاهم‌نامه توسط کاپیتان شیرودی، مدیرعامل هواپیمایی آسمان و مدیرعامل هواپیمایی چابهار و با حضور اعضای هیات مدیره دو طرف امضا شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.25.0
    V6.0.25.0