• ساعت : ۱۳:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 57
  • کد خبر : ۱۸۶۲
    /  5
اولین دوره آموزشی خروج اضطراری كروی پروازی (sept) بر روی هواپیمای پهن پیكر (ایرباس A340_300)
برگزاری اولین دوره آموزشی خروج اضطراری کروی پروازی (sept) بر روی هواپیمای پهن پیکر (ایرباس A340_300) در آشیانه شرکت هواپیمایی آسمان، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره )

برگزاری اولین دوره آموزشی خروج اضطراری کروی پروازی (sept) بر روی هواپیمای پهن پیکر (ایرباس A340_300) در آشیانه شرکت هواپیمایی آسمان، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره )
 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.25.0
    V6.0.25.0